trong công ty,doanh nghiệp việc sửa máy in để kết nối với máy tính với nhau qua router, với chỉ dẫn này hướng dẫn việc chia sẻ máy in được  sử dụng qua mạng internet.

Lúc trước  máy in được kết nối với máy tính cá nhân thông qua giắc cắm nhưng ngày ngày nay các máy in loại mới được chia sẻ qua mạng thông qua kết nối wifi để dễ dàng sử dụng với nhiều máy tính , laptop smart phone , máy in có kết nối wifi  không dây , còn các giắc cắm internet được kết nối thông qua bằng cáp ethernet.

Sửa máy in với lỗi kết nối với máy tính qua cổng dây

Nếu với máy in loại cũ  chỉ có cổng usb và cổng parallet để kết nối các thiết bị , nếu với màn hình win 7 chon start menu và chọn control panel để ra biểu tượng printers , chọn  chuột phải và chọn vào tùy chon muốn chia sẻ , nếu không có cái này bạn hãy chọn propertes  và sau đó hiển thị là tab sharing cần đảm bảo có khả năng chia sẻ  network  and sharing center và sửa máy in icon dưới thanh toolbar  (bên phải màn hình chỗ hiển thị giờ  thông qua control panel .hiện tại nếu còn sử dụng win xp để chia sẻ máy in , thì cần kích hoạt qua file and printer sharing cho việc kết nối  qua adapter mạng bấm chọn  biểu tượng start menu và control penal và sau đó kích hoạt shortcut của network ở control pen bên trái sau đó bạn nhấp vào printer và chọn mục connect.nếu không tìm ra biểu tượng này cần làm qua biểu tượng my network place và tìm hiểu các mục dưới đây và được thêm vào như máy in cục bộ , sửa máy in

Sửa máy in với lỗi các máy in qua mạng lan

Việc thiết lập tìm các máy in trong mạng lan  bằng cách add thủ công máy in vào máy tính laptop,thay vì thêm in và chỉ định thêm các loại đường dẫn mạng và cách tạo như một máy in cục bộ nhưng chỉ định đường dẫn mạng .và sau đây là các bước được thực hiện để chỉ định một đường dẫn với mạng và sau đó windows xp là nhấn start và in printer and faxes vào sau đó print trên panel bên trái ,sửa máy in , nhấp next để tiếp tục chọn local printer attached to this computer  và tiếp tục nhấn next  mở  chọn create tạo một cổng mới loại port type và local port và nhấp next

Với một port name , thêm hai dấu  \\ tên máy chủ trên máy in cục bộ và sau đó kiểm tra tường lửa sửa máy in bằng với phương pháp , việc bỏ chặn tường lửa giúp máy in kết nối với máy tính để việc chia sẻ và đảm bảo các thiếp lập trong window firewall có trong windows hay bạn cần dịch vụ sửa máy in

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Điểm Nhấn . All right reserved

Mạng xã hội: